Systeem

Systeem

Na de herstart in 2014 werd er meteen besloten om volop in te zetten op het nestspel. Op basis van het lezen van vele reportages, bekijken van films en een aantal hokbezoeken bij topliefhebbers op de grote fond, leek dit voor mij het gepaste systeem. Naast het feit dat dit door veel liefhebbers met succes wordt ingezet, kent het nestspel nog een aantal andere voordelen. Wanneer je zowel met doffers als duivinnen wil spelen, is dit het minst tijdrovende systeem. De duiven kunnen namelijk samen trainen. Daarnaast is het ook efficiënt in de plaats die je er voor nodig hebt. Je kan met dubbel zo veel duiven spelen op dezelfde ruimte en je hebt geen aparte hokken nodig voor thuisblijvende partners. Op de rest van de pagina, wordt er uitgelegd hoe dit systeem bij ons zijn invulling krijgt.   De vliegduiven worden tijdens de winterperiode niet gescheiden, maar er worden wel schapjes voor de bakken gehangen. Daarnaast worden ze ook niet uitgelaten tot begin maart.  Vanaf begin maart komen ze sporadisch terug buiten. In het begin 2 à 3 keer per week, nadien om de dag. Half maart is steevast het moment waarop we starten met verduisteren. De duiven worden 14u per dag in het donker gezet. Het doel hiervan is om de vorm beter te kunnen sturen én de rui zo ver als mogelijk uit te stellen. Dit wordt zowel bij de oude en jaarse duiven als bij de jongen toegepast. Daarnaast worden de vliegduiven gescheiden vanaf half maart.    Vanaf begin april proberen we de duiven afhankelijk van het weer wekelijks in te korven. Zeker in het begin worden er geen risico’s genomen en wordt er al eens een vlucht overgeslagen. Bij thuiskomst blijven de geslachten samen tot aan het ingaan van de verduistering. Dit systeem blijven we voor alle duiven aanhouden tot half mei, het punt waarop de eerste ploeg gekoppeld wordt. Vanaf dit moment volgt er een periode waarin er een aantal duiven gekoppeld zijn, maar we ook nog duiven op weduwschap hebben. De oude duiven worden opgedeeld in 3 ploegen. Ploeg 1 krijgt als eerste vlucht Pau, Ploeg 2 gaat naar Agen en ploeg 3 is bestemd voor Barcelona. In principe worden alle duiven hier de eerste vlucht op een jong van 7-8 dagen ingekorfd, waardoor deze dus op 14 dagen allemaal gekoppeld zijn. Eind mei, 4 weken voor de eerste marathonvlucht, is het sein om te stoppen met het verduisteren van de duiven.    Na de koppeling van de duiven gaat de laatste fase van de voorbereiding in. Naast de dagelijkse training van 1,5 uur (20.30u tot 22.00u), proberen we om de duiven nog 1 à 2 keer te spelen op een trainingsvlucht tussen 300 en 400 km. Aangezien deze vluchten in Belgisch Limburg steeds 2 nachten mand zijn, wordt er hier zeer nauwgezet gekeken naar het weer. De duiven worden enkel ingekorfd indien het nagenoeg zeker is dat ze op de beoogde dag kunnen gelost worden. Dit om te vermijden dat de duiven hun nest verlaten. Wanneer het niet mogelijk is om ze voor een halve fond vlucht in te korven, wordt er gekozen voor een kortere vlucht of worden ze zelf weggebracht tot Hannut (70 km). In de laatste week voor de inkorving worden de duiven niet meer ingekorfd, enkel nog zelf 1 à 2 keer weggebracht. Dit is op donderdag en vrijdag.   Bij thuiskomst van de wedstrijd mogen de duiven hun nestje verderzetten om weer op een goede positie te komen voor de volgende vlucht. De voorbereiding op de volgende vlucht is gelijkaardig aan de laatste weken voor de eerste vlucht. De duiven trainen aan huis en worden regelmatig ingekorfd op een snelheidsvlucht of zelf weggebracht.